Σάββατο, 28 Οκτωβρίου 2017

Τα βίντεο του κύκλου "Εικονογραφία & Ναοδομία"

Αναρτήθηκαν βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις και συζητήσεις από όλες τις συναντήσεις του 1ου κύκλου με θέμα "Εικονογραφία και Ναοδομία".


Γεώργιος Κόρδης
"Ἡ ζωγραφικὴ τέχνη στὴν ὑπηρεσία τῆς Ἐκκλησίας"π. Σταμάτιος Σκλήρης
"Εἰκονογραφικά θέματα τῆς Μεγάλης Ἐβδομάδος"π. Ἀντώνιος Πινακούλας
"Oἱ θεολογικές προϋποθέσεις τῆς ἐκκλησιαστικῆς Ἀρχιτεκτονικής"Σταύρος Μαμαλούκος 
"Προβληματισμοί σχετικά με τή σύγχρονη ὀρθόδοξη ναοδομία, με ἁφορμή τη μελέτη τῆς ἱστορίας τῆς ἐκκλησιαστικής Άρχιτεκτονικῆς"ΣυζήτησηΔημήτριος Χατζηαποστόλου
"Ἐικονίζοντες ἐν σκιᾶ, ἐν ἐικόνι, ἐν Ἀληθείᾳ"Δημήτριος Μαυρόπουλος
"Ἀπο το κατ' ἐικόνα, στο καθ' ὀμοίωσιν"Συζήτηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου