Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2016

Εισηγητές και θέματα 1ης Συνάντησης

π. Σταμάτης Σκλήρης

Εἰκονογραφικά θέματα τῆς Μεγάλης ἘβδομάδοςΤὰ ἔσχατα εἶναι ἡ τελικὴ ἐξέλιξη τῆς ἱστορίας. Ἡ ἱστορία εἶναι ὁ μοναδικὸς δρόμος ποὺ ὀδηγεὶ στὰ ἔσχατα. Ἡ ἱστορία, ὄμως, εἶναι δραματική.
Γιατὶ ὁ Ἀναστὰς Κύριος φέρει τοὺς τύπους τῶν ὕλων; Γιατὶ στὸ φωτοστέφανο τοῦ Χριστοῦ ἐγγράφεται ὁ σταυρός;
Κάθε τὶ ποὺ συμβαίνει μέσα στὴν ἱστορία εἶναι μοναδικὸ καὶ ἀνεπανάληπτο. Tὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τὸ μαρτύριο καὶ τὴν ἄσκηση τῶν ἁγίων. Μάλιστα, ὁτιδήποτε συμβαίνει σὲ ἕνα πρόσωπο, ἀφορᾶ καὶ ἐπηρεάζει ὅλη τὴν Ἐκκλησία. Ἡ σωτηρία ἑνὸς προσώπου, λοιπόν, παίζει ρόλο στὴ σωτηρία ὅλων τῶν ἄλλων.

Γιὰ τὴν Ἐκκλησία, ἡ εἰκόνα, δὲν εἶναι ἀπλὰ ἕνα σύμβολο ἤ ἕνας τύπος. Ἕνα οὐδέτερο κομμάτι ὕλης, πάνω στὸ ὁποίο ἱστορεῖται ἡ εἰκόνα, παίρνει πιὰ τὶς διαστάσεις τοῦ καινούργιου καὶ μοναδικοῦ γεγονότος ποὺ συνιστᾶ ἡ σωτηρία ἑνὸς προσώπου καὶ ὁ κατὰ τὰ ἔσχατα δοξασμός του. Ἔτσι ἐξηγεῖται ὅτι οἱ πατέρες ἔγραφαν, σὲ ὕμνους καὶ στὸν ὁρο τῆς ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ὅτι διὰ τῶν εἰκόνων ἁγιάζεται ἡ κτίση.

Βιογραφικό π. Σταμάτη Σκλήρη
Ιστοσελίδα: stamatis-skliris.gr


Γιώργος Κόρδης

Ἡ ζωγραφικὴ τέχνη στὴν ὑπηρεσία τῆς Ἐκκλησίας.


Γιὰ τὸ Μέγα Φώτιο, ἡ εἰκόνα μεταφέρει μορφὲς ποὺ ἀναπαριστάνουν πρόσωπα καὶ γεγονότα.
Ὁ Φώτιος σέβεται τὴν ἱστορικότητα τῶν μορφῶν ποὺ εἰκονίζονται. Αὐτό, ὅμως, σημαίνει ὅτι ὀφείλουμε νὰ ἔχουμε πανομοιότυπες εἰκόνες; Ἡ ἀνθρώπινη ἀντίληψη τῆς ἱστορίας διαφέρει ἀπὸ πρόσωπο σὲ πρόσωπο, ἀπὸ λαὸ σὲ λαὸ καὶ ἀπὸ ἐποχὴ σὲ ἐποχή. Ὁ ζωγραφικὸς τρόπος (μορφολογία) καὶ τὰ περιφεριακὰ στοιχεῖα τῆς εἰκόνας μποροῦν νὰ μεταβάλλονται. Οἱ μορφὲς μπορούν;

Ἡ πολυμορφία τῆς δυτικῆς εἰκονογραφίας σηματοδοτεῖ μία χαλάρωση τῆς ἱστορικῆς συνείδησης τῆς πραγματικότητας. Αὐτὴ ἡ πολυμορφία δίνει ὤθηση σὲ ἑνὸς εἶδους σχετικοποίηση τῆς ἱστορικότητας τῆς ἐνανθρώπησης. Ποιοί, τὴν ἴδια στιγμή, εἶναι οἱ στόχοι ἑνὸς βυζαντινοῦ τεχνίτη ποὺ εἰκονογραφεῖ; Γιατὶ τελικὰ ἐπικρατεῖ ἡ δυναμικὴ μετωπικότητα στὴν ἀπεικόνηση τῶν προσώπων; Τὶ σημαίνει ἱεροπρέπεια τῆς μορφῆς; Ποιὰ εἶναι ἡ σχέση τῶν εἰκόνων μὲ τὶς λειτουργίες τῆς γνώσης καὶ τῆς μνήμης τῶν θεατῶν τους; Πὼς ἡ χρήση τῶν χρωμάτων ὑπηρετεῖ αὐτὴ τὴ σχέση;

Βιογραφικό Γιώργου Κόρδη
Ιστοσελίδες με έργα του:
www.facebook.com/george.kordis.7
www.eikastikon.gr/xristianika/kordis.html


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου